Thai Informatin Syatem Co.,Ltd
Log In ระบบ SMS  
E-Mail :
Password :
 
บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่น ซิสเทม จำกัด
 
กิจกรรม
หัวข้อ :: แจ้งโรงเรียนที่เข้าระบบใหม่ หรือโรงเรียนที่เป็นลูกค้าเก่า
 

แจ้งโรงเรียนที่เข้าระบบใหม่ หรือโรงเรียนที่เป็นลูกค้าเก่า
ข้อความ sms แรกที่ควรส่งให้ผู้ปกครองรายใหม่ทราบคือ

"ยินดีต้อนรับเข้าสู่การแจ้งข่าวสารที่รวดเร็วผ่านระบบ sms ของโรงเรียนเรา"

และชื่อผู้ส่งหรือ Sender ควรเป็นชื่อย่อของโรงเรียน เช่น 
DEBSIRIN     (เทพศิรินทร์ร่มเกล้า)
TRIMIT        (ไตรมิตรวิทยาลัย)
RWB           (ราชวินิตบางแก้ว)
URRW         (อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา)

ควรส่งในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ หรือเมื่อส่งฐานข้อมูลให้บริษัทจัดทำเรียบร้อยแล้ว

หรือ นร.ใหม่ ควรส่งข้อความ เช่น
"ขอต้อนรับ ลูกแม่รำเพยทุกท่าน ด้วยความ
ยินดียิ่ง" จากผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า


 

  KP.NICE
 
 
ติดต่อเรา
: 0-7532-3169
: 0-7577-4916
QRCODE : THIS.CO.TH